شما اینجا هستید
راه و شهرسازی » تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی 

به گزارش ریل نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی، شخرام آدم‌ نژاد از تشکیل شورای دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و در این خصوص اظهار داشت: پس از اقدامات صورت‌پذیرفته در یک سال اخیر، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت توسعه اقدامات متمرکز در حوزه دیپلماسی حمل و نقل، به عنوان رهیافتی مؤثر و کلیدی برای شناسایی و اجرای راهکارهای بهره مندی حداکثری کشور از روابط دو و چندجانبه با کشورهای خارجی و نیز سازمان ها و مؤسسات منطقه ای و بین المللی حمل و نقل و ترانزیتی، متناسب با سیاست‌ خارجی و در راستای تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی ،همچنین توسعه گزینه های ارتباطی کشور و نقش آفرینی حداکثری در کریدورهای ترانزیتی، اقدام به تدوین منشور جامع دیپلماسی حمل و نقل نموده، که این سند پس از سپری کردن مراحل تصویب در مراجع ذیربط، به عنوان ملاک عمل نقش‌آفرینی فعالانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حمل ونقل بین المللی و ترانزیت قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: بدیهی است با توجه به ماهیت فراوزارتخانه ای امور هماهنگی حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، شورای دیپلماسی حمل و نقل، مرکب از نمایندگان کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط ، در وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد، تا ظرفیت سازی لازم جهت همسوسازی اقدامات و ترتیبات اجرایی در چارچوب منشور دیپلماسی حمل و نقل ایجاد بشود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: عبور از گفتمان صرفاً مبتنی بر مسائل تخصصی حمل و نقل به سمت گفتمانی فراگیر مشتمل بر سایر وجوه توسعه‌ای نظیر تجارت، اقتصاد و صنعت، یکی از ویژگی‌های برجسته منشور دیپلماسی حمل‌ونقل بوده که این ویژگی، در یکسان سازی رفتارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف و تولید رفتار واحد اقتصادی ملی در تعاملات منطقه‌ ای و بین المللی حمل و نقلی و ترانزیتی ظهور و بروز خواهد نمود.

آدم نژاد با بیان اینکه منشور دیپلماسی حمل و نقل با نظرداشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد انعطاف پذیری، فرصت سازی، مولّد، درون‌زا، پیشرو و برون گر نمودن اقتصاد حمل و نقل تدوین گردیده، اظهار داشت: خوشبختانه با رویکردی که معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در افزایش تعاملات با واحدهای تابعه وزارت و همچنین سایر بخش ها و دستگاه ها به خصوص وزارت امور خارجه اتخاذ نموده و همکاری مطلوبی بین طرفین وجود دارد که این فضای تعاملی، منجر به دستاوردهایی قابل توجه در بهبود روابط حمل و نقلی به ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه و پیشبرد برنامه های مرتبط با فعال سازی کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور شده است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازیدر ادامه  خاطرنشان کرد:از اینرو، نظام مند نمودن این اقدامات، در قالب تشکیل و فعالیت شورای دیپلماسی حمل و نقل، نتایج به مراتب مؤثرتری را به همراه خواهد داشت. 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز