شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » تشکیل کارگروه برای تنظیم سند توافق راه آهن چابهار – زاهدان

تشکیل کارگروه برای تنظیم سند توافق راه آهن چابهار – زاهدان

اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل گفت:‌
در آستانه سفر رییس جمهور به کشور هند، کارگروه‌های مختلف در خصوص راه‌آهن چابهار – زاهدان تشکیل شده است تا سند توافقات دو کشور در این زمینه تهیه و به امضای روسای جمهور دو کشور برسد.

وی خاطرنشان کرد: سند توافقات دو کشور در خصوص همکاری در این پروژه، که شامل مشخصات فنی، فاینانس کل پروژه از سوی طرف هندی و نحوه تامین سرمایه است تهیه و ارایه شده است.

فخریه کاشان با تاکید بر اهمیت همزمانی مذاکرات فنی و مالی اظهار داشت: باید توافق همه جانبه در حوزه فنی و مالی پروژه صورت گیرد و این سند طی سه روز آینده تهیه و ارایه شود.

وی این خط ریلی را موجب توسعه کریدور ریلی شرق کشور دانست و عنوان کرد: عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار – زاهدان، هم اکنون در حال انجام است و در صورت این همکاری ایران خواستار مشارکت هند در زیرسازی، روسازی و علایم و سیگنالینگ این خط ریلی است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز