شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تصاویر راه آهن قزوین-رشت در روزهای پاییزی

تصاویر راه آهن قزوین-رشت در روزهای پاییزی
خبرگزاری ایلنا ، ساخت پروژه راه آهن رشت – قزوین از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و با طول مسیر ۱۶۵ کیلومتر ؛ قادر خواهد بود سالانه هفت میلیون تن بار را حمل و دو و نیم میلیون نفر مسافر را جابه جا کند. حدود هشت کیلومتر پل های ویژه و بیش از بیست و پنج کیلومتر تونل در این مسیر وجود دارد که بزرگترین پل راه آهن کشور به طول یک هزار و ۴۳۰ متر روی دریاچه سد سفیدرود منجیل در این خط ریلی احداث شده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز