شما اینجا هستید
» تصویب ضوابط طرح منظر راه در شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل/ الزام بر استعلام از سازمان زمین‌شناسی برای انجام مطالعات فرونشست در پروژ‌ه‌های زیرساختی

در یکصد و سی و هشتمین نشست شورای عالی فنی امور زیربنایی ضوابط طرح منظر راه ارایه و تصویب و همچنین مقرر شد: در خصوص پیوست مطالعات فرونشست برای پروژه‌های زیرساخت حمل‌ونقل مقرر گردید قبل از انجام مطالعات پروژه‌های توسعه‌ای و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استعلام از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور الزام گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز