شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تقدیر از مدیر ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای پاسخگویی به پیام های مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، این جلسه که با حضور یزدانی معاون خدمات شهری و غلام محمدی مشاور شهردار و مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهردارى تهران و مدیران روابط عمومی مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران برگزار شده بود، گزارشی از آخرین وضعیت روابط عمومی شهرداری های مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران در خصوص پاسخگویی به پیام های مردم ارائه شد.

در ادامه این جلسه با اهدا لوحی از مدیر ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه که در میان روابط عمومی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران موفق به کسب مقام اول در پاسخگویی به پیام های مردمی شده بود، تقدیر به عمل آمد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز