شما اینجا هستید
مترو » تقدیر و اهدا تندیس مدیر نمونه به مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

تقدیر و اهدا تندیس مدیر نمونه به مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

در اولین نشست هم اندیشی مدیران و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران صنعت حمل و نقل مهندس فرنوش نوبخت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از طرف انجمن علمی و مهندسی حمل و نقل ریلی به عنوان مدیر نمونه حمل و نقل ریلی معرفی و تندیس یادبودی اهدا شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه این جلسه به همت کانون دانش،صنعت و بازار در شرکت راه آهن شهری تهران وحومه(مترو) با حضور مهندس افندی زاده قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، مهندس امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران وحومه(مترو)، دکتر مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش،صنعت و بازار، مهندس نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، مهندس رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، مهندس فاضل ریاست دانشکده راه آهن و کانون دانش،صنعت بازار و مهندس بهردار رییس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی و نایب رییس کانون و مجد الدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار برگزار شد.
مهندس فرنوش نوبخت هدف اصلی کانون را برقراری ارتباط بین صنعت و تولیدکنندگان بیان کرد و افزود: با راه اندازی این کانون تولیدکنندگانی که به دنبال حضور در بازار و یا بازار بهتر هستند می توانند ارتباط خوب و محکمی را با صنعتگران برقرار کنند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ارتباط خوبی با تولیدکنندگان درحوزه دانشگاهی با دانشگاه صنعت شریف به عنوان مشاور دارد تصریح کرد: کانون دانش،صنعت و بازار می تواند این ارتباط را بهتر و قوی تر کند.
وی گفت: ما به دنبال این هستیم تا با تولیدکنندگانی که دانش محور هستند کارکنیم، چرا که تولید بر پایه دانش هیچ وقت متوقف نمی شود .
گفتنی است مدیر نمونه  بر اساس ارزیابی کیفی و شاخص های عملکرد سال ۱۳۹۶ از طرف انجمن علمی و مهندسی حمل و نقل ریلی انتخاب شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز