شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تلاش مضاعف برای کسب جایگاه ۳۰درصدی راه آهن در افق ۱۴۰۰

تلاش مضاعف برای کسب جایگاه ۳۰درصدی راه آهن در افق ۱۴۰۰

معاون بهره برداری و سیر و حرکت، بر اهمیت تلاش مضاعف همکاران در مرکز و مناطق برای کسب جایگاه ۳۰درصدی راه آهن از حمل بار کشور و اهداف برنامه حمل و نقل ریلی در افق ۱۴۰۰ تأکید کرد.

به گزارش «فرصت امروز» به نقل از روابط عمومی راه آهن ایران، سیدمصطفی داودی، معاون بهره برداری و سیر و حرکت در نخستین جلسه آشنایی با زیرمجموعه حوزه معاونت بهره برداری و سیر و حرکت، با تأکید برکسب جایگاه ۳۰ درصدی راه آهن از حمل بار کشور و حمل ۱۹۵ میلیون تن بار در افق برنامه، افزایش میزان مطالعات و دستیابی به بازار های جدید و نیز تهیه گزارش های جامع و آنالیز شده در خصوص تغییرات منطقه ای و حوزه های بارگیری و نرخ تعرفه ها را از برنامه های این معاونت برشمرد.

وی افزود: با ارائه نقشه راه از سوی مدیران کل حوزه، امیدواریم به زودی شاهد بهبود رویه های کنونی و گسترش ارتباطات روزآمد بین صاحبان بار در مرکز و مناطق راه آهن باشیم.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت تصریح کرد: رویکرد ما تلاش مکرر برای دستیابی به بالاترین جایگاه حمل بار در کشور است و امید می رود با سعی گروهی به این هدف دست یابیم.

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز