شما اینجا هستید
بین المللی » تهران و باکو بر گسترش همکاری های حمل ونقل ریلی تأکید کردند

در دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات جمهوری آذربایجان تاکید شد؛
تهران و باکو بر گسترش همکاری های حمل ونقل ریلی تأکید کردند
باکو – ایرنا – در دیدار روز دوشنبه سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مقامات جمهوری آذربایجان، گسترش همکاری های دو کشور در زمینه حمل و نقل ریلی مورد تأکید قرار گرفت.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان گزارش داد: رسولی در این سفر یکروزه با شاهین «مصطفی اف» وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی باکو – تهران و «جاوید قربان اف» رییس راه آهن جمهوری آذربایجان دیدار و در باره همکاری های دو کشور در زمینه حمل ونقل ریلی گفت وگو کرد.
طرفین در این دیدار با ابراز رضایت از پیشرفت پروژه های در دست اجرای میان دو کشور، بر تقویت و توسعه همکاری در بخش های اقتصادی مختلف به ویژه حمل و نقل ریلی تأکید کردند.
در زمان حاضر ایران و جمهوری آذربایجان در قالب تکمیل دالان بین المللی شمال – جنوب برای استفاده از ظرفیت هایی ترانزیتی دو کشور در حمل و نقل ریلی همکاری می کنند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز