شما اینجا هستید
اخبار عمومی » توجه بیشتر بخش خصوصی به حمل و نقل ترکیبی/ تاکید بر تعامل بیشتر بخش خصوصی با راه آهن

در مراسم معارفه دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته عنوان شد:
توجه بیشتر بخش خصوصی به حمل و نقل ترکیبی/ تاکید بر تعامل بیشتر بخش خصوصی با راه آهن

مراسم معارفه دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، روز گذشته در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه اهن جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه محمد رجبی رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌‌‌و‌نقل ریلی با معرفی مهرداد تقی زاده به عنوان دبیر جدید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته گفت: با توجه به رویکرد و عملکرد آقای رسولی در گذشته به عنوان میاندار بخش خصوصی و راه آهن، انتخاب وی به عنوان مدیرعامل راه آهن، فرصت مغتنمی برای ارتباط بیشتر میان دو بخش خصوصی و ریلی است .
وی جلسات اخیر مدیرعامل راه آهن با فعالان بخش خصوصی در بخش بار و مسافر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر جایگاه انجمن به دوران بلوغ خود نزدیک و به دنبال کارهای جدی است.
رجبی با تاکید بر اینکه در حال حاضر می توان به خروجی های انجمن امیدوار بود، اظهار داشت: حضور فعال انجمن در هیات دولت، مجلس و سازمان های رسمی چون بیمه و … جای پای محکمی را برای انجمن فراهم کرده و امیدواریم بتوانیم توسعه حمل و نقل ریلی را بیش از پیش دنبال کنیم .
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌‌‌و‌نقل ریلی گفت: در صورت همکاری با همین منابع موجود نیز می توان برنامه های توسعه ای را دنبال کرد.
وی با اشاره به کم اطلاعی برخی از تصمیم گیران در کشور از حوزه ریلی افزود: در این زمینه پیشنهاد شد تا کارگروه و دفتر خاص ریلی در کمیسیون عمران مجلس ایجاد شود تا با حضور نمایندگان بخش ریلی مسائل موجود در این بخش برای نمایندگان مردم، تشریح و تبیین شود.
رجبی با تاکید بر اینکه منابع محدود است و باید در جهت استراتژیک مصرف شود، گفت : تعامل مدیرعاملان راه آهن با انجمن بسیار جدی است.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌‌‌و‌نقل ریلی با اشاره به اینکه انجمن می تواند در بسیاری از بخش ها به راه آهن کمک کند افزود : باید بخش خصوصی، کرسی های نظریه پردازی داشته باشد و نسبت به هر حرفی که درباره حوزه ریلی عنوان می شود واکنش و اظهار نظر داشته باشد .
رجبی با اشاره به مسئولیت پیشین تقی زاده در کسوت معاون وزیری و توجه خاص وی به حمل و نقل ریلی، اظهار داشت: خوشبختانه تلاش و همگرایی در انجمن بسیار شده، هر چند دستاوردها ارزشمند است اما کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه تا اواخر اردیبهشت ماه، قرارداد های دسترسی عملیاتی می شود ، گفت: این اقدام تاثیر بسیاری بر اقتصاد بخش بار، مسافر و لکوموتیو دارد.
رجبی از جمله مطالبات این انجمن را حمایت از بخش خصوصی عنوان و در پایان از زحمات بابایی برای تدوین برنامه ها ، تعامل با راه آهن و ارائه خواسته های شفاف انجمن تشکر کرد.


اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز