شما اینجا هستید
اخبار عمومی » توجه ویژه حوزه ناوگان به دانش بنیان شدن / بهره گیری از حداکثر توان تمام نهادهای مالی کشور در جهت توسعه حمل و نقل راه آهن

مدیرعامل راه آهن با تاکید بر استفاده حداکثری از توانایی های موجود کشور و توجه به مساله اقتصاد مقاومتی گفت: استفاده از همه ابزارهای برای توسعه حوزه ریلی می تواند زمینه پایدار سازی اقتصاد کشور را مهیا کند.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ؛سعید محمد زاده مدیرعامل راه آهن در جلسه تودیع و معارفه معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن و رئیس کمیته ترانزیت ؛ معاون ناوگان راه آهن و همچنین رئیس مرکز هماهنگی امور مناطق با بیان اینکه حوزه ناوگان باید به سمتی برود که دانش بنیان شود گفت: باید تلاش شود تا در پی حرکت در این مسیر زمینه توسعه و ریشه دار شدن استانداردها و همچنین یکپارچه شدن کارها اقدام شود.
وی افزود:در حوزه بهره برداری و سیر و حرکت باید به سمتی برویم تا از حداکثر توان تمام نهادهای مالی کشور در جهت توسعه حمل و نقل راه آهن بهره گیری شود .
مدیرعامل راه آهن با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ساسیت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در بند ۲۴ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اولویت بخشی حوزه ریلی و ایجاد مزیت رقابتی تاکید شده و دراین زمینه تا زمانی که زمینه رقابتی شدن مهیا نشود نمی توان نسبت به حضور سرمایه گذار امیدوار بود.
محمد زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بند ۲۵ این سیاست ها بر توسعه حمل ونقل باری تاکید شده است بنابراین به منظور تحقق این مهم نیز باید در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور گام برداریم ضمن اینکه در کنار تمام این اقدامات باید افزایش ایمنی و ارتقا سطح کیفیت خدمات و همچنین توانمند شدن نیروی انسانی را مدنظر داشته باشیم.
به گفته محمد زاده هرچه نیروی انسانی توانمندتر شود ؛راه آهن می تواند سهم بزرگتر و بیشتری را از بازار کل کشور داشته باشد .
مدیرعامل راه آهن همچنین به سیر صعودی جابه جایی بار در سالهای ۹۲ تا ۹۶ اشاره کرد و گفت: حرکت دراین مسیر جز با توجه به مزیت رقابتی محقق نشده واین مهم از مسیر کاهش حق دسترسی و پوشش نقاط ضعف و متعادل شدن نرخ میان جاده و ریل به دست آمده است.
مدیرعامل راه آهن با تاکید بر اینکه افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار کشور باید مدنظر قرارگیرد تصریح کرد:در کنار ایجاد مزیت رقابتی و افزایش پاسخگویی بایداز ساختار وظیفه ای به سمت ساختار عملکردی حرکت کنیم و در پی آن بتوانیم از سهم ۴۲ میلیون تنی کنونی به رقم بالاتری از سهم بازار ۴۰۰میلیون تنی بار در کشور برسیم.
وی دستیابی به این اهداف را قابل قبول برشمرد و گفت: این مهم نیازمند تدبیر همگانی است و در کنار همراهی و حمایت معنوی و مادی راه آهن هماهنگی شرکت های بار و مسافر و یکپارچه سازی فعالیت ها را می طلبد.
مدیرعامل راه آهن جذابتر شدن حوزه ریلی را عامل مهمی در جلب اعتماد صاحبان سرمایه در حوزه ریلی برشمرد و گفت: امیدواریم در کنار پاسخگو بودن شاهد شفاف شدن تمام فعالیتهای حوزه ریلی باشیم و درکنار آن بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که ریسک سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل ریلی کاهش یابد .
محمدزاده برنامه های کردن قطارهای باری را از دیگر موضوعات مدنظر مطرح کرد و گفت:این مساله می تواند زمینه کاهش ریسک صاحبان بار و کالا را به همراه داشته باشد و البته نیازمند تعامل دو جانبه است .
به گفته مدیرعامل راه آهن استفاده حداکثری از توانایی های موجود کشور و توجه به مساله اقتصاد مقاومتی و همچنین استفاده از همه ابزارهای برای توسعه حوزه ریلی می تواند زمینه پایدار سازی اقتصاد کشور را مهیا کند.
مدیرعامل راه آهن برنامه ریزی برای استفاده از تمام ظرفیت وپتانسیل ناوگان موجود در کشور وهمچنین توسعه کمی وکیفی این ناوگان رامدنظر قرار داد و گفت: هر گونه اقدام دراین حوزه باید با توجه ویژه به حوزه دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باشد .
وی نکته مهم و اصلی درحوزه ناوگان را توجه به مساله لجستیک از مبدا تا مقصد برشمرد و تصریح کرد: موضوع بارگیری و تخیله را نباید جدا از مدیریت راه آهن دید چراکه وجود چنین نگاهی موجب کاهش راندمان شدید حوزه ریلی خواهد شد.
مدیرعامل راه آهن همچنین در خصوص شکل گیری مرکز هماهنگی امورمناطق در اداره کل راه آهن یزد خاطرنشان کرد: امیدواریم این مرکز در مسیر پاسخگویی راه آهن ؛افزایش سرعت و بهره وری حوزه ریلی نقش جدی ایفاکند و در مسیر هماهنگی ادارات مناطق و افزایش حداکثری از ظرفیت های راه آهن و یکپارچه سازی عملیات حمل ونقل از مبدا تا مقصد گام بردارد.
گفتنی است دراین مراسم بابک احمدی به عنوان معاون بهره برداری و سیر وحرکت راه آهن ورئیس کمیته ترانزیت ؛مجتبی تفقدی به عنوان معاون ناوگان راه آهن و همچنین مصطفی داوودی به عنوان رئیس مرکز هماهنگی امور مناطق و سرپرست اداره کل راه آهن یزد منصوب شدند.
همچنین از زحمات حسین عاشوری عضو هیات مدیره راه آهن و رئیس سابق کمیته ترانزیت قدردانی به عمل آمد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز