شما اینجا هستید
اخبار عمومی » توسعه قطارهای حومه ای وظیفه ملی/ گره ترافیکی تهران با ریل باز می شود

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دکتر سعید محمدزاده، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در این نشست گفت: در برنامه ششم توسعه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دو بند ذیل فصل حمل و نقل نوشته شده که بند ۲۴ اولویت حمل و نقل ریلی در ایجاد مزیت رقابتی و بند ۲۵ توسعه حمل ونقل ریلی باری و اتصال به مراکز بار و کریدور شمال- جنوب و افزایش ترانزیت است و باید دید در راستای توسعه حمل و نقل ریلی چه کارهایی می توان انجام داد.

سعید محمدزاده افزود: آمار مسافر وروردی و خروجی به تهران روزانه حدود ۵/۲ میلیون نفر و رقم سالانه آن حدود ۸۰۰ میلیون مسافر است که ۳۰ تا ۴۰ درصد این سفرها در کریدورهایی انجام می شود که ریل در آنجا وجود دارد.

به گفته وی؛ با برنامه ریزی و عمل صحیح می توانیم در سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون سفر از این تعداد را توسط راه آهن جذب کنیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز