شما اینجا هستید
آموزشی » توشه همراه مجاز وغیر مجاز مسافر

توشه همراه مجاز وغیر مجاز مسافر
  •  توشه همراه :
 مسافر وسایلی را به عنوان توشه همراه می تواند با خود داخل واگن مسافری ببرد که اولاً مربوط به مسافرت بوده و ثانیاً براحتی قابل حمل باشد و بتوان آنرا زیر یا روی محل نشستن و یا بالای سر (در واگنهایی که جای قراردادن بارهای دستی را دارند) قرار داده و موجب مزاحمت سایر مسافرین و صدمه به واگن نگردیده و متناسب با فضای در اختیار وی باشد.
  • توشه همراه غیر مجاز:
به توشه ای گفته می شود که مسافر مجاز به حمل آن در واگن مسافری نمی باشد.
– کالای قاچاق و آنچه که طبق مقررات عمومی حمل و نقل آن ممنوع است.
– کالای تجاری
– کالای مشمول مقررات پستی
– حیوانات (اهلی و وحشی)
– مواد بد بو و یا مشمئز کننده
– مواد اسیدی و خورنده و سمی
– مواد منفجره و محترقه و آتش زا و سوختنی
– مواد بیماری زا (شیمیایی، میکروبی و رادیو اکتیو)
– کپسول گاز
– ظروف بزرگ محتوی روغن و لبنیات
– اسلحه و مهمات
– بارهای حجیم مانند بسته های بزرگ و کارتن
  • توشه همراه مجاز :
توشه مجاز همراه مسافر به شرح زیر می باشد.
– صندلی چرخدار بیمار یا معلولین
– گهواره کوچک
– ساک دستی یا جامه دان های کوچک محتوی وسایل شخصی مشروط بر اینکه ابعاد هر بسته یا جامدان از حدود ۷۵ سانتی متر زیادتر نباشد.
– پتو، شال، پالتو، چتر
– یک بسته کوچک خوراکی یا میوه و سبزی
  •  تشخیص توشه همراه غیرمجاز در حین حرکت قطار :
ماموران قطار در صورت مشاهده بار بیش از حد مجاز همراه مسافر براساس مقررات ذیل عمل خواهد نمود:
۱- اگر کالای تجاری باشد (مازاد بر مصرف شخصی و هدایا) کرایه آن با صدور قبض بر مبنای ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر بسته در ۱۰۰ کیلومتر و کسر آن دریافت می شود.
۲- اگر کالای خطرساز و مزاحم برای مسافرین یا صدمه زننده به واگن مسافری باشد ولی حمل آن با واگن توشه مجاز باشد، در اولین ایستگاه به واگن توشه قطار منتقل خواهد شد و کرایه آن وصول می گردد. در صورتیکه قطار واگن توشه نداشته باشد و به انبار توشه اولین ایستگاه تحویل تا پس از صدور قبض و وصول کرایه با قطارهای بعدی به مقصد و آدرس گیرنده فرستاده شود.
۳- چنانچه در حالت فوق حمل توشه غیر مجاز با واگن توشه نیز غیر مجاز باشد در اولین ایستگاه از قطار خارج خواهد شد. در مورد کالای قاچاق، مسافر و کالا تحویل نیروی انتظامی می گردند. در این حالت بهاء بلیت برای باقی مانده مسیر مسترد نمی گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز