شما اینجا هستید
اخبار عمومی » توقف واگن‌های CIS در ایران ۱۴ درصد کم شد

صرفه جویی ارزی در راه‌آهن:
توقف واگن‌های CIS در ایران ۱۴ درصد کم شد


مدت زمان ماندگاری واگن های CIS در شبکه ریلی کشور در نیمه نخست امسال، ۱۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران،۱۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه واگن، در نیمه نخست سال جاری، از طریق مرز بین المللی سرخس وارد کشور شده و پس از تخلیه بار و یا بارگیری مجدد از این مرز خارج شده اند که میانگین زمان ماندگاری آن‌ها در ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیرساخت‌ها شامل توسعه ایستگاه سرخس، افزایش خطوط مبادله، ارتقاء ظرفیت تعویض بوژی و تقویت خطوط پارکینگ بوژی ها، احداث چندین سایت تخلیه و بارگیری، بهبود نسبی شرایط در مبادی تخلیه بویژه بندرعباس و همچنین راه اندازی قطارهای برنامه ای و مستقیم ترانزیتی سرخس – بندرعباس و بالعکس، موجب کاهش میانگین زمان ماندگاری واگن های CIS در ایران از ۲۱ روز به ۱۸ روز شده است.
بر اساس این گزارش، از زمان ورود واگن‌های آسیای میانه از مرز به کشور، واگن ها مشمول پرداخت حق استفاده بهره برداری در شبکه ریلی کشور می شود بنابراین کاهش ماندگاری واگن‌ها در کشور طی شش ماهه سال جاری، صرفه جویی ارزی را به دنبال داشته است.
گفتنی است ۵۰ درصد از واگن های ورودی و خروجی از مرز سرخس واگن های لبه بلند است که عمدتا حامل گوگرد ترانزیتی و میانگین ماندگاری آن ۱۷ روز است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش یافته، همچنین ۳۳ درصد مربوط به واگن های مسقف با میانگین مدت زمان ماندگاری ۲۰ روز است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز