شما اینجا هستید
بین المللی » تولید انرژی الکتریکی از جریان هوای تونل قطار

به گزارش ریل نیوز ، ساختار این پارچه‌ها متشکل از شبکه‌های پیزوالکتریک هستند که در اثر ارتعاشات و نفوذ هوا خم شده و انرژی الکتریکی تولید می‌کنند. سپس انرژی تولیدی در باتری ذخیره و برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان انرژی الکتریکی تولیدی توسط این پارچه‌ها در حدود یک دهم انرژی تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی در مساحتی یکسان است.

اما مزیت این پارچه ها نسبت به پنل‌های خورشیدی امکان نصب آن‌ها در مکان‌هایی مانند تونل‌ها، پل‌ها و حتی در داخل خانه‌هایی است که تابش خورشید وجود ندارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز