شما اینجا هستید
آموزشی » تکنولوژی پرواز قطارهای مغناطیسی مگلو چین

??? مستند مهندسی غیر ممکن

? دوبله فارسی
? پرواز قطارهای مغناطیسی مگلو چین

⚡️ تکنولوژی بدون موتور و چرخ

⏳ تاریخچه، چالش ها و اجرای پروژه

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز