شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » تیزر رسمی فیفا از افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸

یکی از چرخه های حمل و نقل روسیه قطار و راه آهن میباشد

و روسیه این صنعت را در  تیزر رسمی خود نیز  به عنوان نماد روسیه معرفی میکند

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز