شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن لرستان » ثبت رکورد در بازسازی صعب العبورترین بلاک محور جنوب

مدیرکل راه آهن لرستان خبر داد؛

ثبت رکورد در بازسازی صعب العبورترین بلاک محور جنوب

با اتمام آخرین بلاک درحال بازسازی محور جنوب ،جشن اتمام بازسازی خطوط در محور جنوب برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ رحمت رحمت نژاد مدیرکل راه آهن لرستان با اعلام این خبر گفت: آخرین بلاک در حال بازسازی محور جنوب ، بلاک قارون –بیشه به طول ۱۷ کیلومتر که از صعب العبورترین بلاک های خطوط ریلی راه آهن کشور به شمار می رود.
وی افزود: ۹ کیلومتر از این مسیر تونل های طویل و مابقی مسیر شامل ترانشه و پل های متعدد و قوس های با شعاع ۲۵۰ متر است که این امر انجام عملیات بازسازی در این بلاک را بسیاردشوار و سخت می سازد.
رحمت نژاد تصریح کرد: جهت انجام این عملیات در اولین دوره، یک مسدودی ۴ روزه اختصاص داده شد که مقرر شد طی این مسدودی ۱۸۰۰ متر از خطوط این بلاک بازسازی شود .
به گفته وی با تلاش و همت پرسنل خدوم و زحمتکش راه آهن لرستان متراژ باسازی شده در طی ۳ روز انجام شد که این مهم با توجه به شرایط مکانی و منطقه ای در نوع خود یک رکورد به شمار می رود.
گفتنی است ناحیه راه آهن لرستان در مجموع دارای ۱۱ ایستگاه ،۱۰ بلاک است که ۱۵۵ کیلومتر از آن خطوط اصلی و ۲۹.۵ کیلومتر آن از تونل تشکیل شده که در طول ۷۰ سال گذشته مورد بازسازی قرار نگرفته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز