شما اینجا هستید
اخبار نواحی » جابجایی ۱۲ میلیون مسافر در مسیر ریلی مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راه آهن خراسان گفت: بر این اساس خراسان رضوی حدود ۵۰ درصدجابجایی ۱۲ میلیون مسافر در مسیر ریلی مشهد جابجایی مسافر را در خطوط ریلی به خود اختصاص داد و رتبه نخست را در راه آهن کشور کسب کرد.

محمدهادی ضیایی مهر با اشاره به افزایش ۹ درصدی این میزان جابجایی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزود: ۵۰ درصد سفرهای ریلی کشور از ۲۸ شهر و مرکز استان به مسیر خراسان رضوی و مقصد مشهد اختصاص دارد.

او گفت: این مسافران در مجموع با ۳۰ هزار و ۷۳۷ رام قطار به صورت ورودی و خروجی در سال گذشته جابجا شدند.

مدیرکل راه آهن خراسان افزود: پارسال حرکت ۹۸ درصد قطارهای مسافربری از مبداء مشهد در زمان مقرر و راس ساعت تنظیمی بود.

ضیائی مهر گفت: فقط ۲ درصد از قطارهای اعزامی با میانگین تاخیر کمتر از ۴۶ ثانیه حرکت کردند.

۱۲درصد از مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور معادل هزار و ۵۰۰ کیلومتر در خراسان رضوی قرار دارد.

سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴.۵ میلیون مسافر از طریق خطوط راه آهن در ایران جا به جا شدند که در مقایسه با سال ماقبل ۶.۳ درصد بیشتر شده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز