شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن هرمزگان » جلسه مشترک و هم اندیشی بین سازمان بنادرودریانوردی و راه آهن در اداره کل راه آهن هرمزگان

 

جلسه مشترک و هم اندیشی بین سازمان بنادرودریانوردی و راه آهن در اداره کل راه آهن هرمزگان

در ادامه تعامل فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی، راه آهن ج.ا.ا و شرکتهای حمل و نقل ریلی، جلسه ای باحضور آقایان: دکتر سرائی مدیرکل لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی و هیئت همراه ، احمدی مدیرکل بازرگانی و بازاریابی، محمد پورفخری مدیرکل راه آهن هرمزگان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در ادامه تعامل فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی، راه آهن ج.ا.ا و شرکتهای حمل و نقل ریلی، جلسه ای باحضور آقایان: دکتر سرائی مدیرکل لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی و هیئت همراه ، احمدی مدیرکل بازرگانی و بازاریابی،محمد پورفخری مدیرکل راه آهن هرمزگان، معاونین و روسای ادارات و همچنین نمایندگان شرکتهای ریلی در سالن اجتماعات این اداره کل، در خصوص چگونگی شرح خدمات اپراتوری ریلی  بندر شهید رجایی از سوزن ورودی تا خروجی برگزار شد در ابتدا پورفخری ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، فرصتهای پیش رو جهت افزایش حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی از طریق تعامل فی مابین دو سازمان را یادآور شده و خواستار همکاری همه جانبه شرکتها ، راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی شدند. سپس احمدی فرصت بدست  آمده جهت همکاری لجستیکی با سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتها را غنیمت شمرده و خواهان همکاری و استفاده از این تعامل بدست آمده شدند در ادامه دکتر سرائی یادآور شدند اولین بار است که چنین تعامل و  همدلی بین دوسازمان در حلول سنوات گذشته اتفاق افتاده که می بایست آن را غنیمت شمرده و از آن استفاده کرد ، در ادامه شرکتهای حمل و نقل  ریلی ، مسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی و راه آهن هرمزگان نکته نظرات خود را در خصوص طرح واگذاری  اپراتوری ریلی بندر شهید رجایی مطرح نمودند و در پایان مقرر شد کارگروه مشترکی به منظور جمع آوری و جمع بندی نظرات کارشناسان ادارات و شرکتهای ذینفع تشکیل و راهکارهای مناسب و اجرایی راربه سازمان بنادر و دریانوردی  پیشنهاد داده تا در قرارداد واگذاری اپراتوری منظور گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز