شما اینجا هستید
اخبار نواحی » جلوگیری از وقوع سانحه با سرعت عمل و هوشیاری لکوموتیوران

با وجود تقاطع  های بسیار زیاد در این مسیر  – باز هم خودروها  اقدام به عبور از وسط ریل میکنند .

در این فصل که مخصوص برداشت محصولات کشاورزی در ناحیه شمال می باشد , لکوموتیورانان اکثرا شاهد چنین  صحنه هایی هستند .

به گزارش ریل نیوز : جلوگیری از وقوع سانحه در کیلومتر۳۶۴ ناحیه شمال با سرعت عمل و هوشیاری لکوموتیوران آقای جانقلی پور و آقای صادقی

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز