شما اینجا هستید
اخبار عمومی » حمایت راه‌آهن از تاسیس شرکت نیروی کشش در مپنا

مدیرعامل راه‌آهن، تامین نیروی کشش را مهم‌ترین گلوگاه این شرکت خواند و گفت: مجموعه مپنا می‌تواند نقش بی بدیلی در توسعه کشور داشته باشد. وی اظهارکرد: باید به همراه مپنا اندیشه‌ای کنیم تا این شرکت بتواند نیروی کشش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.وی با اشاره به اینکه باید به مدل تامین مالی برای تهیه لکوموتیو به شکل جدی بیندیشیم، افزود: تلاش کنیم از هر روشی که می‌شود این اقدام را انجام دهیم؛ چرا که اگر قرار است در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور اتفاقی بیفتد، مهم‌ترین گلوگاه آن مساله تامین نیروی کشش است.محمد زاده با تاکید بر اینکه مپنا باید در این زمینه قدم جدی بردارد، خاطر نشان کرد: مپنا توانسته است درزمینه تکنولوژی قدم بلند بردارد اما تنها این مساله کفایت نمی‌کند، بلکه باید بتوانیم این تکنولوژی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. وی با بیان اینکه مجموعه مپنا می‌تواند نقش بی بدیلی در توسعه کشور داشته باشد، تصریح کرد: اگر راه‌آهن به عنوان مشتری مپنا، یا برعکس، بخواهند خیر را به یکدیگر و مردم کشور برسانند باید توجه داشته باشند که آینده توسعه به شکل خطی میسر نیست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز