شما اینجا هستید
اخبار نواحی » حمل پودرآلومینا و بوکسیت از طریق خطوط ریلی راه آهن شمالشرق ۱ انجام خواهد شد

حمل پودرآلومینا و بوکسیت از طریق خطوط ریلی راه آهن شمالشرق (۱) انجام خواهد شد

مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) گفت: طی نشستی، نحوه حمل پودر آلومینا و بوکسیت از طریق خطوط ریلی این اداره کل بررسی شد.
فرشاد زادخور با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به مذاکرات انجام شده مقرر گردید عملیات بارگیری وحمل بوکسیت با استفاده از حمل ونقل ترکیبی جاده و ریل از معدن به ایستگاه راه آهن بسطام منتقل شود و سپس از طریق خطوط ریلی به کارخانه آلومینای جاجرم که در محدوده ی ریلی این اداره کل واقع شده انتقال داده شود این مهم درحالی به سرانجام می رسد که بناست هر هفته تعداد ۱۵ واگن پودر آلومینای تولید شده در این کارخانه بارگیری وتوسط قطاربه مقاصد مورد نظر حمل شود.
زاد خور افزود: یکی از مهم ترین اهداف راه آهن جذب بار وحمل محموله های داخلی و انتقال بار از روی جاده به ریل می باشد که در همین راستا این نشست با مسئولین کارخانه آلومینای جاجرم انجام و راه کارهای همکاری مشترک جهت حمل بوکسیت وپودر آلومینیوم ، نحوه ی واگذاری واگن ها و حمل مواد اولیه وتولیدات این کارخانه از طریق خطوط ریلی بررسی شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز