شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » خطر در کمین ریل ایمن

اگر به این شرایط؛ کم توجهی به تجهیزات و روش های ایمنی در ابنیه و تاسیسات فنی و قدمت دار شبکه سراسری راه آهن  را هم اضافه کنیم و در کنار آن معضلات مربوط به رانش و نشست لایه های سطحی در بعضی از مناطق مانند دشت سمنان را یادآور شویم، ادعای اینکه خطر در ریل ایمنی جا گرفته است و شبکه ریلی کشور را تهدید می کند؛ادعای گزافی نخواهد بود.

در ابتدای امسال شبکه راه آهن درگیر سیل و به طبع آن آسیب های انسانی ناشی از آن بود که گرچه مسئولین ذی ربط بعد از بروز حوادث برای مهار آسیب ها  و کنترل اوضاع اقدامات قابل تقدیری را صورت دادند اما نمی توان انکار کرد که در استفاده از فناوری های روز چه در حوزه سخت افزاری و چه در حوزه نرم افزاری پیشرفت چندانی حاصل نشد، علی الخصوص اینکه در اکثر گزارش ها خطای انسانی نیز مشهود و به دنبال آن بی توجهی در استفاده از امکانات ایمنی به عنوان موضوع جدی مطرح است.

حادثه چهارشنبه گذشته در سیستان و بلوچستان  و واژگونی قطار مسافری یک هشدار جدی برای ما محسوب می شود تا شاید باید در چک لیست های ایمنی ریلی تجدید نظری اساسی صورت گیرد با این حال اما باید منتظر نظر نهایی کمیسیون ایمنی ماند تا شاید اعضای آن بتوانند به پرسش های مغفول مانده در این حادثه دردناک و ارتباط آن با موضوع ایمنی پاسخ دهند.

پس از مشخص شدن علت حادثه شورو در سیستان و بلوچستان انتظار می رود مسئولین با استفاده از تجربیات گذشته و فناوری های قابل کسب ایران و جهان شبکه راه آهن کشور؛ بیش از پیش به توسعه و ایمن سازی روی آورد تا جان مردم عزیزمان در این شرایط به مخاطره نیفتد.

البته در این راه نه تنها وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران بلکه ستاد ریاست جمهوری، وزارتخانه هایی مانند کشور، نیرو و… همچنین سازمان هایی مثل پدافند غیر عامل؛ استاندارد و غیره باید به موضوع ایمنی در راه آهن سراسری ورود کرده و نقش خود را در برقراری سفر ایمن برای هموطنان ایفا کنند.

محمد ارفع/سردبیر ریل نیوز

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز