شما اینجا هستید
اخبار عمومی » خلاصه گزارش مطالعات اکتشافی و برداشت میدانی دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR)

در راستای انجام پروژه مطالعاتی مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن با عنوان “ارزیابی وضعیت خرابیهای بتن در عرشه و پایه پلها و پوشش تونلها با استفاده از تکنولوژی رادار نفوذی زمین”، تست غیر مخرب رادار نفوذی زمین (GPR)، با نظر اداره کل خط و سازههای فنی و همکاری اداره کل ناحیه شمال در پل ورسک و تونل شماره ۳۶ محور دوگل -گدوک اجرا گردید.
به منظور تعیین ضخامت صحیح لایه بتنی و اطلاعات پشت لاینینگ تونل، میزان رطوبت لایهها، میزان خرابیهای موجود در مصالح مختلف، سطوح لغزش، وجود حفره و … از دستگاه GPR استفاده می شود.
استفاده از دستگاه مذکور، شاخص بسیار خوبی جهت تعیین نیازهای ترمیم و نوسازی خواهد بود که در کاهش هزینههای اکتشافی نقش به سزایی ایفا مینماید؛ بدین صورت که اخذ اطلاعات درونی سازه، بدون مغزهگیری امکان‌پذیر میشود. هدف از انجام پروژه، نشان دادن نقش دستگاه GPR در بهینه کردن و سرعت بخشیدن عملیات نگهداری و تعمیر و پردازش اطلاعات در مقیاس واقعی می باشد. این مهم به منظور تعیین مناطق احتمالی مستعد خرابی و تعیین محل دقیق معضلات سازهای میباشد. لازم به ذکر است مطالعات روسازی و زیرسازی خط نیز در این مرکز به انجام رسیده است. در ادامه تصاویری از عملیات میدانی پروژه مشاهده می‌شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز