شما اینجا هستید
اخبار عمومی » درباره بزرگترین پرونده میراث جهانی ایران چه می‌دانیم؟

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از عصر ایران؛  حدود ۱۳۸۹ کیلومتر است. با ده‌ها ساختمانی که حالا قرار است بزرگترین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی باشد. هنوز هم پس از ۸۰ سال با همان نام قدیمی صدایش می‌کنند. خط آهن سراسری ایران. خطی که در سال ۱۳۱۷ شمسی بندر شاه را که امروز بندرترکمن نام دارد، به بندر شاهپور که حالا نام‌اش بندر امام خمینی است متصل کرد.

نخستین‌بار بین دو شهر رشت و انزلی، اولین کلنگ خط ریلی ایران زده شد. ۱۷۰ سال قبل یعنی در سال ۱۲۲۷ یک لکوموتیو باری و مسافری، پس از طی ۸ کیلومتر از رشت به پیربازار می‌رفت تا مسافرانش را سوار قایق‌هایی کند که از طریق مرداب به انزلی می‌رفتند. این راه‌آهن را بعدها سیل تخریب کرد و دیگر تعمیر نشد.

راه آهن سراسری رویای شاهان قاجار بود اما هزینه‌های زیاد و معاهده‌های ننگین هرگز نگذاشت این اتفاق بیافتد. کلنگ راه‌‌آهن سراسری را رضا شاه در سال ۱۳۰۶ زد. وقتی توانست پول آن را از طریق قانون انحصاری قند و شکر و چای تامین کند. در ۲۷ مرداد ۱۳۱۷ دو مسیر خط سراسری از شمال و جنوب در ایستگاه سمیه، در استان لرستان به هم رسیدند. این خط در روز سوم شهریور ۱۳۱۷ رسما با بیش از ۹۰ ساختمان ایستگاهی افتتاح شد.

 

ایستگاه راه‌آهن در سیستان و بلوچستان

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز