شما اینجا هستید
اخبار عمومی » در سیاست های کلی برنامه ششم از دولت ومجلس خواسته شده به گسترش راه آهن اولویت دهند

پست محسن رضایی در قطار اندیمشک:

? نوروز در قطار
سالانه درتصادفات جاده ای، نزدیک به ۱۹هزار نفر کشته و بیش از چند ده هزار تن مجروح می شوند. یکی از دلایل این وضع این است که حمل و نقل ریلی ما پیشرفت نداشته است.
درکشورهای پیشرفته، بخش مهم انتقال بار ومسافر با راه آهن انجام می شود که آمار خسارات جانی ومالی آن فوق العاده پایین است. البته سرعت قطارها هم معمولا تا سیصد وپنجاه کیلومتر درساعت می رسد . ناگفته نماند که در سیاست های کلی برنامه ششم از دولت ومجلس خواسته شده بود به گسترش راه آهن اولویت دهند. نوروز با خانواده به خوزستان رفتیم. دربازگشت، ساعت یک ونیم بعد از ظهر از اندیمشک حرکت کردیم وساعت ۳ ونیم صبح به تهران رسیدیم. تصور کنید اگر قطار سریع السیری در ایران وجود داشت که مسیر ۱۴ ساعته تهران- اندیمشک را ۵ ساعته طی می کرد، چه تحولی در انتظار صنعت گردشگری داخلی بود .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز