شما اینجا هستید
اخبار نواحی » دستور مدیرکل راه آهن شرق پس از پیام همشهریان مربوط به گرم بودن سالن های قطار محلی طبس – مشهد

سیستم تهویه قطار سه ساعت قبل از حرکت فعال شود.

مسافر گرامی ضمن عذر خواهی، اعتراض شما در خصوص تهویه قطار محلی طبس مشهد در بعضی از سالنها منطقی است چراکه در ایستگاه طبس سایبانی برای قطار در حال حاضر وجود ندارد و پروژه سازه فضایی برای رفع این مشکل در حال اجراست.

لذا گرمای محیط روی سالنهای قطار که در آفتاب قرار دارد تاثیر بسیار منفی داشته و گرمای زیادی تولید می کند.

بپاس خدمت به مردم دستور داده شد موتور خانه قطار بجای دو ساعت قبل از حرکت سه ساعت زودتر فعا ل شود تا هوای سالنها برای مسافرین مناسب باشد.
ضمنا سالن هایی که تهویه آن به هر علتی مشکل داشته باشد ۵۰ درصد قیمت بلیت به مسافر عودت داده می شود.
انشالله با تکمیل پروژه سایبان این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز