شما اینجا هستید
اخبار نواحی » دوره بهره وری در صنعت حمل و نقل ریلی در راه آهن جنوب شرق برگزار شد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: دوره بهره وری در صنعت حمل و نقل ریلی به منظور ارتقاء سطح توانمندی کارکنان و اشاعه فرهنگ بهره وری و ضرورت التزام عملی به آن در اداره کل راه آهن جنوب شرق برگزار شد.
به گزارش ریل نیوز، مجید ارجونی اظهار داشت: برگزاری این دوره در روزهای هفت، چهارده و بیست و یک بهمن امسال به مدت دوازده ساعت به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت.
وی افزود: آقای دکتر فروزنده مدرس گروه عمومی و علوم پایه مرکز آموزش و تحقیقات راه آه جمهوری اسلامی ایران تدریس این دوره آموزشی را به عهده داشت.
وی بیان کرد: مفاهیم بهره وری، سطوح بهره وری، چرخه مدیریت بهره وری، انواع شاخص های عمومی بهره وری، روشهای بهبود بهره وری، بهره وری کل عوامل تولید و راهکارهای ارتقاء بهره وری در این دوره تدریس شد.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: در پایان دوره سوال راهکارهای ارتقاء بهره وری در راه آهن جنوب شرق مطرح شد و همکاران اداره کل در حوزه تخصصی خود به سوال مذکور پاسخ دادند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز