شما اینجا هستید
اخبار عمومی » دیدار مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استاندار اصفهان

دیدار مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استاندار اصفهان

روز گذشته در دیدار مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران استاندار اصفهان تسریع در تکمیل قطار سریع السیر اصفهان- تهران مورد تاکید قرار گرفت

دکتر سعید محمد زاده معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به مدت ۳ ساعت پیرامون طرح های توسعه حمل و نقل ریلی با دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان به بحث و گفتگو نشستند و بر تسریع در تکمیل قطار سریع السیر اصفهان- تهران تاکید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان این در دیدار که باحضور دکتر محمد زاده مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا ، مهندس بابک احمدی عضو هیئت مدیره راه آهن ج.ا.ا و سید رضا سادات حسینی مدیر کل راه آهن اصفهان ، دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان ، مهندس مقدس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار گردید، دکتر رضایی اظهارداشت: استان اصفهان تنها اختصاص به شهر اصفهان ندارد و باید در همه ی شهرستان های استان، توسعه مورد توجه قرار گیرد.
عباس رضایی افزود: اصفهان آبروی کشور است و هر اقدامی برای این استان صورت پذیرد برای کشور مفید خواهد بود و در همین ارتباط از مدیرعامل راه آهن کشور درخواست کردکه قطار سریع السیر اصفهان- تهران هرچه سریعتر تکمیل گردد.
وی با بیان اینکه اجرای سریع این پروژه نه تنها برای اصفهان بلکه برای تهران مفید تر است، افزود: این پروژه شریان حیاتی برای پایتخت است و لازم است دفتر مخصوص پیگیری این پروژه از سوی شرکت راه آهن ج.ا.ا به عنوان دستگاه مجری در اصفهان استقرار یابد و برنامه زمانبندی آن در اختیار استانداری قرار گیرد.
مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا نیز با بیان اینکه پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران از سال گذشته بر عهده ی شرکت راه آهن ایران گذاشته شده است، افزود: در قراردادی که با چینی ها منعقد شده است در صدد تکمیل زیرساخت و بخشی از روسازی هستیم و به منظور تامین فاینانس پروژه اقدامات و پیگیری های لازم در سطوح ملی صورت پذیرفته است.
وی به دو خطه کردن راه آهن بافق- یزد- اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه با وجود پیشرفت فیزیکی بالا، حدود یکسال و نیم است که متوقف شده است که البته انجام و تکمیل آن تاثیرات بسیار زیاد اقتصادی برای استان های مسیر خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز