شما اینجا هستید
آموزشی » دگاژ یا نقطه امن در راه آهن

دگاژ یا نقطه امن در راه آهن یعنی هنگامی که قطار یا مجموعه ای از واگنها در خطوط ایستگاه توقف میکنند، باید به نحوی توقف کنند که مانعی برای عبور قطار از خطوط مجاور ایجاد ننمایند. بنابراین پشت هر دوراهه روی زمین بایستی علامتی نصب گردد تا اگر انتهای آخرین واگنقطار در خط یک از آن عبور نماید، با اطمینان کامل بتوانیم قطار در خط دوم را از خط مجاور عبور دهیم؛ این نقطه را دگاژ یا نقطه امن گوییم.علامت دگاژ چوب استوانهای شکل است که نوک آن مخروط بوده و با دو رنگ سفید و قرمز مشخص شده است. در بعضی موارد بجای چوب، تکهای از ریل استفاده میشود.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز