شما اینجا هستید
اخبار نواحی » دیدار مشاور محترم مدیرعامل و فرماندهی مرکز مقاومت بسیج راه آهن ج.ا.ا با مدیر کل راه آهن تهران

دیدار سرهنگ داود عباس زاده مشاور محترم مدیرعامل و فرماندهی مرکز مقاومت بسیج راه آهن ج.ا.ا با آقای عابدین هادی نژاد مدیر کل راه آهن تهران و تبریک ایشان بمناسبت انتصاب آقای هادی نژاد بسمت مدیریت ناحیه تهران

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز