شما اینجا هستید
اخبار عمومی » دیدار و گفتگوی رسولی، مدیرعامل راه آهن با دبیران و خبرنگاران و سردبیران پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

بمناسبت روز خبرنگار صورت گرفت؛
دیدار و گفتگوی رسولی، مدیرعامل راه آهن با دبیران و خبرنگاران و سردبیران پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

در آستانه روز خبرنگار سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با دبیران، خبرنگاران وسر دبیران این پایگاه خبری دیدار و گفتگو کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز