شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن شمالشرق(۲) » رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ایستگاه راه آهن گرگان عازم تهران گردید. 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ایستگاه راه آهن گرگان عازم تهران گردید.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ایستگاه راه آهن گرگان عازم تهران گردید

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ایستگاه راه آهن گرگان حضور بهم رسانده و با مدیر کل راه آهن شمال شرق۲ دیدار نمود.

در این دیدار سرکار خانم مهندس پیروز بخت سفر با قطار و حمل و نقل سبز را سفری ایمن و راحت عنوان نمود وبه مدیران و مسئولین را برای سفر کردن با قطار و استفاده بهتر و بیشتر از حمل و نقل عمومی تشویق نمود و از مدیرکل و مجموعه کارکنان اداره کل راه آهن منطقه شمالشرق ۲ نیز بخاطر ارائه خدمات و تسهیل در امور مربوطه تقدیرو تشکر نمود .

محمد رضا قربانی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی توضیحاتی در مورد حمل نقل سبز وبرخی از فعالیتهای موثر حوزه امورمسافری و … بیان نمودند و حضور مقامات کشوری در استان گلستان نگارستان ایران زمین را باعث خوشحالی دانست و سفر آنان با قطار( حمل و نقل سبز ) را نشان دهنده ارج نهادن آن بزرگواران به این حوزه دانست.

در ادامه سرکار خانم مهندس پیروز بخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و مدیران استانها و مشاورین ایشان مورد بدرقه مدیران کل راه اهن شمالشرق۲ و مدیرکل و مجموعه اداری اداره کل استاندارد استان گلستان قرار گرفتند و آرزوی سفری خوش و ایمن و راحت را خواستار شدند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز