شما اینجا هستید
آموزشی » راهکار اول کاهش تلفات جاده ای

 

? راهکار اول کاهش تلفات جاده‌ای توسعه حمل‌و نقل ریلی است

مهرداد تقی زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولین راهکار تمام کشورهای توسعه‌ یافته، افزایش سهم ریلی در بخش بار و مسافر بوده است گفت:
علاوه بر نقش راه‌آهن در سفرهای طولانی، با توجه به اینکه تعداد زیادی از تصادفات در حومه شهرهای بزرگ که محل مواجهه حمل‌ونقل درون و برون‌شهری محسوب می‌شود، رخ می‌دهد؛ حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای نیز نقش بسیار پررنگی در جابجایی مردم و کاهش تصادفات دارد. از این رو قطارهای حومه‌ای را در حد گسترده‌ای گسترش می‌دهند.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز