شما اینجا هستید
اخبار عمومی » راه‌آهن ایران ۹۰ ساله شد

سعید محمدزاده در ششمین همایش سالانه مشتری‌مداری گروه مپنا، با اشاره به ۹۰ سالگی راه‌آهن در سال جاری، درگزارشی از وضعیت کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی باری گفت: طی ۹۰ سال گذشته اتفاقات متعددی در راه‌آهن کشور به وقوع پیوسته و این سوال مطرح است که آیا توانسته‌ایم در محور توسعه کشور و در حوزه حمل‌ونقل عملکرد مطلوبی داشته باشیم؟مدیرعامل شرکت راه‌آهن تصریح کرد: همه می‌دانیم که در حوزه حمل‌ونقل کشور اگریک تن کیلومتر بار از حوزه جاده‌ای به ریل منتقل شود، برای کشور حدود ۸/ ۷۹ تومان سود و صرفه‌جویی اقتصادی به دنبال دارد. محمدزاده افزود: این اتفاق بزرگی است که طی ۳ سال از ۳۲ میلیون تن بار توانسته‌ایم به ۴۰ میلیون تن بار برسیم، اما باید توجه داشته باشیم که چه میزان بار که می‌توانست از طریق ریل حمل شود، در جاده حمل شد. مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه در سال ۹۵ تنها در حوزه بارهای معدنی در کشور ۶۰ میلیون تن بار حمل شده و سهم ریل از آن تنها ۲۰ میلیون تن بوده است، اظهار کرد: جای تاسف است که از این ۴۰ میلیون تن باری که از طریق جاده حمل شد، ۲۰ میلیون تن می‌توانست در راه‌آهن حمل شود چرا که در مسیر موازی ریل بوده است. وی با تاکید بر اینکه هر یک تن کیلومتر بار، ۸/ ۷۹ تومان برای کشور صرفه اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: نباید این موضوع تنها در حد حرف و شعار باقی بماند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز