شما اینجا هستید
اخبار عمومی » راه‌آهن در بیانیه‌ای اعلام کرد مشکلی در سیر و ایمنیِ قطارها وجود ندارد

به گزارش ریل‌نیوز،  موسوی، معاون مسافری راه آهن: امروز ۱۸ تیرماه ۱۵۰ قطار مسافری در تمامی ایستگاه های کشور داشتیم که مسافر گیری قطار ها به موقع و حرکت قطار ها در مبادی ایستگاه ها سر وقت انجام شده است. همه ی قطارهای مسافری در طول شبکه راه آهن سیر روان و ایمن دارند.

در ایستگاه راه آهن تهران امروز ۹۰ قطار مسافری، به موقع مسافرگیری شده است و تمامی حرکت قطار های مسافری از مبدا سر وقت انجام شده و قطار ها سیر ایمن دارند و هیچ محدودیتی و مشکلی ندارند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز