شما اینجا هستید
اخبار عمومی » راه اندازی مرکز تماس مکانیزه از ابتدای آبان ماه

از سوی دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شد:

راه اندازی مرکز تماس مکانیزه از ابتدای آبان ماه


مرکز تماس مکانیزه از ابتدای آبان ماه امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن، مرکز تماس مکانیزه که یکی از سرویس‌های مرتبط با خدمات یکپارچه سرویس‌های حوزه فن آوری اطلاعات است، مدیریت تماس و ارتباط با مشتریان را مهیا می‌سازد.
بر این اساس، همچنین سیستم (Help Desk) که به منظور استفاده مطلوب از ابزارهای نظام خدمات یکپارچه مدیریت فن‌آوری اطلاعات (ITIL) و پیاده‌سازی آن، از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و برای کلیه ادارات و ساختمانهای راه آهن تهران عملیاتی شده بود، نیز طبق زمان بندی استقرار سامانه، از ابتدای دی ماه امسال برای کلیه مناطق راه‌آهن عملیاتی می‌شود و مناطق مختلف می ‍‌توانند از خدمات این سیستم برخودار شوند.
از جمله مزایای سیستم‌های یادشده این است که دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات به پایگاه دانشی درباره چگونگی ارائه سرویس فن آوری اطلاعات برای کاربران دست خواهد یافت و این پایگاه می‌تواند برای بهبود پاسخگوئی، ارائه خدمت و کمک به کارکنان راه‌آهن در کلیه بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در عینحال اطلاعات قابل استفاده برای کاربران در این پایگاه قرار داده خواهد شد تا چنانچه کاربران مشکلی مشابه با دیگران داشتند، از روش‌های رفع آن مطلع شوند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز