شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( راه و شهرسازی ) احداث ۱۳ هزار کیلومتر انواع راه طی ۱۰ سال گذشته

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در جلسه مجمع عمومی این شرکت از احداث ۱۳ هزار کیلومتر انواع راه طی ۱۰ سال گذشته خبر داد.

احداث ۱۳ هزار کیلومتر انواع راه طی ۱۰ سال گذشته

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز