شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( راه و شهرسازی ) سرمایه شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزایش یافت

هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

سرمایه شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزایش یافت

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز