شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن شمالشرق(۲) » رشد ۱۷۷ درصدی حمل ونقل بین‌المللی راه‌آهن شمال شرق ۲

محمدرضا قربانی گفت: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون مجموع بار حمل شده بین‌المللی ۲۵ هزار و ۳۹۰ تن شامل ۲ هزار و ۷۶۴ تن محموله صادراتی و ۲۲ هزار و ۶۲۶ تن محموله وارداتی می‌باشدکه در منطقه شمالشرق ۲ و از طریق مرز ریلی اینچه برون حمل شده است.
وی ادامه داد: طی ۶۹ روز گذشته ۳۵ هزار و ۱۹۷ تن کالا توسط ۵۶۱ دستگاه واگن بارگیری و همچنین در زمینه تخلیه ۱۹ هزار و ۶۴۸ تن بار توسط ۳۱۹ دستگاه واگن تخلیه شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و تحقق ۱۲۹ درصدی برنامه تخلیه می‌باشیم.
مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ تصریح کرد:؟ تن کیلومتر خالص مرزی در سال‌جاری ۴ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۸۱ تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاهد رشد ۲۹ درصدی در زمینه تن کیلومتر ناخالص مرزی بوده‌ایم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز