شما اینجا هستید
اخبار عمومی » رفع گلوگاه های ظرفیتی و روان سازی حمل ونقل قطارها

رفع گلوگاه های ظرفیتی و روان سازی حمل ونقل قطارها

در جهت اخذ پیشنهادات مناطق راه آهن، شناسایی گلوگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب، سرپرست گروه هماهنگی و پیگیری مرکز هماهنگی امور مناطق راه آهن جمهوری اسلامی ایران معرفی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، با ابلاغی از سوی رئیس مرکز هماهنگی امور مناطق راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علیرضاخدایی به سمت سرپرستی گروه هماهنگی و پیگیری این مرکز منصوب گردید.
مهندس سید مصطفی داودی با اشاره به اهمیت ویژه مرکز هماهنگی مناطق در برنامه های آتی راه آهن گفت: با مسئولیت اخذ پیشنهادات، شناسایی گلوگاه های عملیاتی و ارائه راهکار رفع آنها در جهت ارتقای بهره وری، بررسی راهکارهای روانسازی و یکپارچه سازی عملیات حمل و نقل از مبادی و مقاصد و اخذ برنامه‌های عملیاتی مناطق در راستای برنامه ابلاغی ستاد، گروه هماهنگی و پیگیری این مرکز ایجاد و علیرضا خدایی به عنوان سرپرست آن معرفی گردید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز