شما اینجا هستید
اخبار عمومی » روابط عمومی سازمان و ارتباط دوسویه و شفاف در عصر اطلاعات و روشنگری

بمناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی سازمان و ارتباط دوسویه وشفاف در عصر اطلاعات و روشنگری

جهان امروز جهان ارتباطات است و گسترش آگاهی در سطح جهان و انتقال و پردازش سریع اطلاعات، از ویژگی‌های اصلی این دوران است و حضور روابط عمومی در عصر اطلاعات، ارتباطات و پردازش اطلاعات، که مرزهای ارتباطات شکسته شده و انسان به دنبال کشف راهکارهای مطلوب زیستن و نگرش جامع مدار است روابط عمومی را به کنکاش و توجه درباره وضعیت چگونگی تعامل و برخوردنمودن با مسایل رهنمون می سازد. بی شک یک سازمان و یا یک اداره نمی تواند خود را جزیره ای بی ارتباط فرض نماید و از تکنولوژی و آورده های آن بی نیاز و با آن بیگانه باشددر واقع می توان گفت بعد از سپری شدن دوران دهکده جهانی و خانه جهانی ، دنیای همراه فرا رسیده است و این نشانگر این است که زمان ارائه اطلاعات یک سویه از سوی روابط عمومی ها به سر آمده و مخاطب به دنبال اطلاعات شفاف و دو سویه اقناعی هست این یعنی دوران حبس اطلاعات به سر آمده است و مردم خواهان انتشار اطلاعات شفاف و روشن هستند و در سازمان های دولتی داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع با توجه به هدف و ساختار، بزرگترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه درون سازمانی و برون سازمانی و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و این جاست که لزوم وجود روابط عمومی نمایان می شود. آن چه حایز اهمیت است، ماهیت غیر مادی وظایف و مسؤولیت های روابط عمومی هاست که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد وبالاتر از ان روابط عمومی با ابزار و مصالح سخت و بی جان طبیعت سرو کار ندارد حوزه و حیطه ی عمل آن احساسات و عاطفه هاو در یک کلام نفوذ در افکار عمومی است و همدلی، وفاق، مهر و الفت را که در زندگی امروز انسان ها با توجه به اهمیت، نقش آن کم رنگ گردیده است را با عنصر فرهنگی که همان حسن تفاهم است در دل ها ایجاد میکند، سرو کار داشتن در حوزه ی عاطفه ها و احساسات اوج اهمیت و حساسیت روابط عمومی را نشان می دهد
از سوی گسترش آگاهی در سطح جهان و انتقال و پردازش سریع اطلاعات، اویژگی‌های اصلی دوران کنونی است و آینده‌ از تکرارها می‌گریزد و یکنواختی‌ را از اندیشه‌ ‌ می‌زداید و باشور و نشاط در به‌ روی‌ تازگی‌، تنوع‌ و تمایز می‌گشاید. آینده‌ از آن‌ کسانی‌ است‌ که‌ با نوآوری‌، نوآفرینی‌،هم‌ افزایی‌ و هم‌ سویی‌ حرکت‌ می‌کنند. دنیای‌ آینده‌ دنیای‌ سبقت‌ و سرعت‌ است‌ که‌ سستی‌، ایستایی‌، رامردود می‌سازد و مخاطب‌ باوری‌ را محور فعالیت‌ قرار می‌دهد و هر چقدر تکنولوژی‌پیشرفت‌ می‌کند انتظارات‌ و ترجیحات‌ مخاطبان‌ نیز دگرگون‌می‌شود و این تغییر ذائقه مخاطب نگاه فرا سازمانی را برای روابط عمومی ها به ارمغان می اورد و روابط عمومی ها را به عنوان یک تحلیلگر مسائل اجتماعی به جامعه معرفی میکند لذا با این دیدگاه بسیاری از کارشناسان معتقدند چنانچه بازتاب مناسبی از فعالیت های هر سازمانی به جامعه منعکس شود و جامعه بر این بخش صحه بگذارد این امر، روح تعالی سازمانی را بارور می کند اگر نتوانیم به این بخش به عنوان یکی از نهادهایی که می تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح آگاهی جامعه داشته باشدبهای کامل دهیم سازمان قدرت و جایگاه خود را از دست می دهد و نمی تواند به توسعه فکر کند، پس بدون تغییر نگرش مدیران ارشد سازمان ها و بدون همراهی و همگامی آنان با روابط عمومی، روابط عمومی ها ره به جایی نخواهد برد   عدم‌ وجود نگرش‌ تعاملی‌ بین‌ مدیریت‌ عالی‌ سازمان‌ و مدیران‌ و مسوولان‌ روابط‌ عمومی‌، موجب‌ کاهش‌ ثمربخشی‌ و کارآیی‌ این‌ حرفه‌ شده‌ و به‌ تدریج‌، روابط‌ عمومی‌ را از اهداف‌ خود دور می‌کند.  پس همراهی مدیران در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم درون سازمانی و برون سازمانی و کسب موفقیت های روابط عمومی بسیار حائز اهمیت است و اعتقاد دارم که خمیر مایه هر تصمیم گیری که نهایتاً به رفتار منجر می شود، آگاهی و اطلاعات است وروابط عمومی ای که لحظه به لحظه در جریان فعالیت ها و تصمیمات سازمان قرار گیرد و با دانش کافی و اشراف لازم می تواند بهترین شیوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط را انجام دهد وبه بیان دیدگاههای سازمان و برداشت های آن از موضوعی خاص بپردازد و این فعالیت ممکن است به تغییر دیدگاه و سپس به تغییر رفتار در مخاطبان منجر شوددر پایان سخن ، اندیشه ورزان و فرهیختگان حوزه روابط عمومی ، در بین کارکردهای روابط عمومی ، مهمترین  کارکرد روابط عمومی درعصر اطلاعات را ،اطلاع رسانی و ارتباطات ، عنوان می کنند.اینکه روابط عمومی ها ، فعالیت اینچنین خطیر و حیاتی را در یک حرکت طولی در سطوح جهانی ، منطقه ، ملی و محل، وجه همت خود قرارداده اند، می تواند فی نفسه برای متولیان این حرفه  موجب غرور و افتخارباشد و تلاش در روابط عمومی می بایست در راستای افزایش امید به آینده، آرامش خاطر و آرامش روانی سازمان و جامعه باشد و در دنیایی که همه جوانب آن به سرعت رنگ کهنگی به خودمی گیرد و با اطلاعات تازه تر همه چیز، هر لحظه نو می شود، روابط عمومی باید از حالت سنتی خود خارج شده و ضرورت های زمانه ای را که در آن قرار دارد، درک کند. برآیند کار اگر غیر از این باشد غیر قابل قبول است فلذا با توجه به نامگذاری ۲۷ اردیبهشت روز ” روابط عمومی و ارتباطات ” ضمن تبریک این روز خجسته امیدوارم با رویکرد خوبی که در کشور نسبت به روابط عمومی و از سوی دست اندر کاران روابط عمومی وجود دارد در آینده شاهد وضعیت مناسبت تر روابط عمومی هاباشیم.

ناصر اسگندریان
کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل راه آهن آذربایجان

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز