شما اینجا هستید
اخبار عمومی » رویکرد جدید در تاسیس پایانه های حمل و نقل لجستیک / تصویب آیین نامه مراکز لجستیک

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن خبر داد:

رویکرد جدید در تاسیس پایانه های حمل و نقل لجستیک / تصویب آیین نامه مراکز لجستیک

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن از تدوین رویکرد جدید در تاسیس پایانه های حمل و نقل لجستیک و تصویب آیین نامه مراکز لجستیک کشور خبر داد 
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بابک احمدی در همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی با اشاره به ظرفیت های حمل و نقل چند وجهی و یکپارچه سازی موضوع حمل و نقل، افزود: وزیر راه و شهر سازی نگاه خوبی به این طرح داشته و شرکت راه آهن به دنبال حمل و نقل ارزانتر با سرعت تردد بالا است . 
احمدی با بیان اینکه فرصت سرمایه گذاری در بخش لجستیک بر اساس مصوبات سند آمایش مراکز لجستیک کشور تعریف شده است ، اضافه کرد : در این برنامه ها استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. 
وی با اشاره به اینکه در برنامه های راه آهن موضوع یکپارچه سازی و تنظیم ارتباطات بین بخش های مختلف در یک برنامه استراتژیک تدوین شد، گفت: تلاش داریم در این برنامه اولویت های بخش حمل و نقل، شناسایی و دنبال شود .
معاون بازرگانی و بهر برداری راه اهن با بیان اینکه افزایش کارایی سیستم های حمل و نقل از مهمترین اهداف این برنامه است، افزود: هزینه بالا، روان نبودن فرایندها و عملیات و خدمات بخصوص در بخش حمل و نقل ترکیبی از مهمترین مشکلات در بخش لجستیک است .
وی با اشاره به پایین بودن سهم ریل، افزایش هزینه برای حمل بار را غیر قابل قبول خواند و اضافه کرد : سهم حمل و نقل ریلی بار در ایران تنها ۱۱ درصد است و این سهم در مقایسه با کشورهای دیگر سهم زیادی نیست .

بابک احمدی از تصویب آیین نامه و تشکیل ستاد مراکز لجستیک کشور خبر داد و گفت : در طرح آمایش مراکز لجستیک کشور ، تعاریف و مفاهیم مراکز لجستیک، اهداف و استراتژی های سند آمایش، مکان یابی بهینه در کشور و تعیین سهم بهینه هریک از شیوه های حمل و نقل ریلی مورد توجه قرار گرفته است .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز