شما اینجا هستید
اخبار عمومی » رییس دانشکده مهندسی راه آهن منصوب شد

به گزارش ریل‌نیوز ، دکتر ذاکری رییس دانشگاه علم و صنعت ، طی حکم مورخ ۹۹/۰۳/۰۶ دکتر مسعود یقینی را برای مدت دو سال به سمت «رییس دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر یقینی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز