شما اینجا هستید
اخبار عمومی » زمان، زمان یکپارچگی در برابر قدرت متمرد خارجی می باشد

زمان، زمان یکپارچگی در برابر قدرت متمرد خارجی می باشد

به گزارش پرتال حمل و نقل، وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی با اشاره به شرایط سخت و خروج آمریکا از برجام اظهار داشت، حضور شرکت های خارجی از ۱۸ کشور جهان نشان داد کشورها علی رغم رفتار آمریکا به رفتار ایران اعتماد دارند. وی همچنین خطاب به فعالان سیاسی گفت شما در صف مقدم کشور هستید و برخی از اظهار نظرها می تواند موجب سخت تر شدن شرایط بگردد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز