شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ساخت ۲۶ هزار واگن جدید

 

 

✔️ساخت ۲۶ هزار واگن جدید

?وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد با توجه به روزهای سختی که مردم از نظر تنفسی در هوای آلوده شهرهای بزرگ پشت سر می‌گذارند، وزارت راه و شهرسازی یک خبر خوش بزرگ در عرصه ریلی برای مردم آماده کرده است.

امروز در جریان قراردادی با یک شرکت روسی که با محوریت مرکز صادرات روسیه انجام می‌شود ساخت ۲۰ هزار واگن باری، ۶۰۰۰ واگن مسافری و ۳۵۰ لکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خواهد خورد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز