شما اینجا هستید
اخبار نواحی » سال آینده ۵۳ میلیون نفر از طریق راه آهن در کشور جابه جا می شوند

سال آینده ۵۳ میلیون نفر از طریق راه آهن در کشور جابه جا می شوند. این مطلب در هفتمین گردهمایی معاونان مسافری ادارات کل راه آهن در یزد اعلام شد. در حاشیه این گردهمایی موسوی معاون مسافری راه آهن درباره علمکرد سال ۹۶ شرکت راه آهن گفت:

داودی رئیس مرکز هماهنگی امور مناطق راه آهن هم کاهش تاخیر در حرکت قطارها ، خروج واگن های فرسوده و جایگزینی واگن ها نو را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال ۹۶ اعلام کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز