شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سامانه اطلاعاتی تحت وب اندازه گیری و آنالیز کمی و کیفی شاخص ها و پارامترهای هندسی خطوط

اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا برای اولین بار به سامانه اطلاعاتی تحت وب اندازه گیری و آنالیز کمی و کیفی شاخص ها و پارامترهای هندسی خطوط مجهز گردید.

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت ریلی و استفاده از فناوریهای نوین در بخش تعمیر و نگهداری خطوط، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سامانه جامع و بانک اطلاعاتی در مورد وضعیت خطوط ریلی در سطح شبکه راه‌آهن را راه اندازی نمود.

این سامانه تحت نظارت گروه ارزیابی عملکرد ماشین آلات مکانیزه اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن و همکاری متخصصان داخلی تدوین شده و در سرور ۲۰۰ گیگا بایتی ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا (عباس آباد) راه اندازی شده‌است.

از مزیت های راه اندازی این سامانه، میتوان به استفاده و بهره برداری مدیران و مسئولین ستاد و مناطق بویژه در بخش فنی و زیربنایی تحت شبکه محلی رایانه ای (local network ) اشاره نمود.

از مهمترین نتایج و خروجیهای این سامانه که از طریق لینک ویژه (hyper link) بطور مستقیم به سامانه نت (coswin) ، ارزیابی کیفی عملکرد پیمانکاران مربوطه در بخش مهندسی تعمیر و نگهداری (سیستم جریمه پاداش) خطوط را می توان نام برد.

لازم به ذکر است تمامی استاندارد های لازم در طراحی و اجرای این سامانه متناسب با آئین نامه اتحادیه اروپا (EN) و برگرفته از سامانه راه آهن ایتالیا (RFI) و همچنین استفاده از فرمولهای پیشرفته برداشت و محاسبه پارامترهای هندسی نظیر نرم افزار ADA II اجرا شده است.

امید است با توسعه و ارتقاء این سامانه بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد پیاده سازی سیستم ارسال و دریافت هوشمند اطلاعات خطوط از محل گراف برداری و ثبت پارامترهای هندسی( Data transfering ) با فناوری جدید (smartrecording machine) باشیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز