شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سامانه شکایات حوزه بار در راه آهن خراسان راه اندازی شد

سامانه شکایات حوزه بار در راه آهن خراسان راه اندازی شد

سامانه شکایات حوزه بار در راه آهن خراسان راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، محمد هادی ضیایی مهر افزود: از این پس مشتریان و شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل داخلی، صادرات، واردات و ترانزیت ریلی در صورتی که شکایت یا پیشنهادی در حوزه استحفاظی راه آهن خراسان داشته باشند، می توانند از طریق مراجعه به وب سایت اداره کل راه آهن خراسان به آدرس http://khorasan.rai.ir به بخش ثبت و پیگیری شکایت در لیست بالای صفحه اصلی مراجعه نموده و پس از ثبت شکایات و پیشنهادات خود، کد رهگیری دریافت نمایند.
وی اظهار داشت: سامانه طراحی شده ضمن داشتن قابلیت بازیابی کد رهگیری و امکان مشاهده سوابق شکایات، امکان دریافت مجدد کد رهگیری شکایات و پیشنهادات را فراهم کرده است.
وی گفت: شکایات واصله از طریق این سامانه با نظارت واحد مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل راه آهن خراسان در اسرع وقت بررسی و با حفظ اطلاعات محرمانه شاکیان بررسی و نتیجه از طریق سامانه ارائه می شود.
مدیرکل راه آهن خراسان افزود: این اداره کل به دنبال بهبود رضایت و ارتقای سطح کیفی خدمات و پاسخگویی هرچه بهتر در قبال مشتریان بخش بار بوده و توسعه ارتباطات دوسویه با مشتریان ارزنده خود در بخش بار را در برنامه های توسعه آتی مدنظر قرار داده است.
سالانه حدود ۲ میلیون تن بار از طریق راه آهن در منطقه خراسان درحوزهای داخلی، صادرات، واردات و ترانزیت جابه جا می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز