شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان، جزو اولویت ها است

?دکتر محمدزاده، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای هماهنگی مدیران ستادی:

سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان، جزو اولویت ها است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز